Dịch Vụ Của Sinvaland

Mỗi dự án và chương trình là một cơ hội
để đổi mới và tìm cách tốt hơn để cung cấp.

Đầu Tư

An tâm khi bạn giao phó tầm nhìn của bạn với các chuyên gia đầu tư và đội ngũ bán hàng tại Sinvaland.

Quản Lý

Quản lý bất động sản, căn hộ cho các nhà phát triển bất động sản và cho chủ sở hữu căn hộ / nhà ở.

Cho Thuê

Là mái ấm thật sự cho người đi thuê. Nghĩ về Sinvaland là nghĩ về nhà, yêu thương như những người thân.

Construction

Far more than just buildings, we see property in terms of its larger context.

Dịch Vụ Toàn Diện

Từ quản lý và khai thác , cho thuê bất động sản căn hộ dịch vụ, phòng trọ cao cấp, căn hộ mini cho đến đại điện nhà đầu tư bất động sản

Construction Management

From fixed price contracting to construction management and everything in between, our construction business has given rise to some of our most recognised and celebrated projects and some of our most notorious challenges and inspiring solutions.

Energy and utilities

Energy and utility companies operate in a complex and demanding environment and marketplace; having to balance service provision within rigorous regulatory regime all the while competing with each other for customers or development contracts.

Roadway Construction

Road design and road construction with PRS-Neoweb geocells (Tough Cells) improve bearing capacity, reduce pavement thickness and extend the road lifespan.

Our Stats

Our approach is to constantly challenge conventional thinking and relentlessly push for smarter, faster and more efficient ways to deliver while always working with integrity to ensure we uphold high ethical standards on every project.

36

YEARS
OF EXPERIENCE

283

HAPPY
CLIENTS

148

PROJECTS

752

TONS
OF STEEL